นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นโดย TCM Scholar

TCM Scholar เคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งแก่ท่านว่า TCM Scholar มีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร มีวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

TCM Scholar เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใดบ้าง

TCM Scholar เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านผ่านเทคโนโลยีการติดตาม เช่น คุกกี้ ซึ่งก็เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับนำมาใช้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

การใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม (Tracking Technologies) อื่นๆ

TCM Scholar ใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม (Tracking Technologies) อื่นๆ เช่น Google Analytics เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชนิดของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ ฯลฯ ซึ่งก็เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับนำมาใช้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกใช้เฉพาะภายในทีม TCM Scholar เพื่อการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

การติดต่อ TCM Scholar เกี่ยวกับประเด็นในด้านข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านที่ต้องการติดต่อ TCM Scholar เกี่ยวกับประเด็นในด้านข้อมูลส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อได้ที่ติดต่อเรา