ศูนย์ข้อมูลวิชาการการแพทย์จีน

รวมบทความวิชาการและข้อมูลงานวิจัยในทางการแพทย์จีน ผสานองค์ความรู้ยุคเก่าและยุคใหม่ ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อาทิ สมุนไพรจีน การฝังเข็ม ชี่กง หัตถกรรมอื่นๆ

สมุนไพรจีน

สูตรตำรับยา ฤทธิ์และความปลอดภัย

การฝังเข็ม

เทคนิคและประสิทธิภาพการรักษา

ชี่กง

เทคนิคการฝึก ผลต่อสุขภาพ

หัตถกรรมอื่นๆ

อาทิ การนวด การกดจุด ฯลฯ

สมุนไพรจีนหลากหลายชนิด

การส่งต่อความรู้การแพทย์จีนคือพันธกิจของเรา

บทความน่าสนใจ

มรดกความรู้จากยุคเก่า

ตำนานพันปี ศาสตร์การแพทย์จีน

การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine, TCM) เป็นหนึ่งในศาสตร์การแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุด นับย้อนกลับไปในยุคเก่าได้กว่า 2,000 ปี โดยจะเน้นให้ความสำคัญกับสมดุลร่างกายและการดูแลสุขภาพเชิงบูรณาการ