เกี่ยวกับเรา

ศาสตร์การแพทย์จีน

พันธกิจของเรา

TCM Scholar ศูนย์ข้อมูลวิชาการการแพทย์จีน จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการแพทย์จีนอย่างรัดกุมและเป็นกลาง เป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดทั้งในกลุ่มนักวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป